Vinteruppehåll till i början på juni 2022

Nya boulebanan vid Nyborgstjärn.  Klot finns att låna.