Äldregruppens uppgift

Uppdaterades: 03 februari 2020

Vi vill vara med och påverka äldreomsorgen i Luleå Kommun.

Äldregruppen

Inom styrelsen för SPF Åkerbäret har vi bildat en grupp som skall arbeta med de för oss seniorer så viktiga äldrefrågorna, frågor som skapar förutsättningar för att vi som är äldre skall kunna leva ett gott och meningsfullt liv.

Gruppen består av Barbro Lundgren (sammankallande), Annika Sandberg, Marita Torstensson samt Torgny Johansson.

Vår uppgift i gruppen kan sammanfattas i nedanstående punkter

  • Vara en länk mellan kommunen och våra medlemmar då det gäller viktiga områden som boendealternativ, anhörigvård och omsorg.
  • Bygga goda relationer med ansvariga för äldrefrågor inom Luleå Kommun för att på så sätt kunna påverka och vara en naturlig samarbetsparter innan beslut i viktiga äldrefrågor tas.
  • Bevaka att äldres/våra medlemmars intressen tillvaratas samt lämna förslag till åtgärder och förbättringar.
  • Bevaka att anhörigvårdare får relevant stöd för att klara sin viktiga och ofta tunga uppgift

Vi har träffat personer inom kommunen som arbetar med äldrefrågor. Det har varit bra möten där vi känner att det finns ett genuint intresse från kommunens sida att lyssna och samarbeta med oss. Vi kommer att fortsätta träffa fler.

Vi är nu angelägna om att få kontakt med dig som har kunskaper, erfarenheter och intresse av äldrefrågor. Känner du någon som inte är medlem i SPF åkerbäret och som du tror kan bidra i detta arbete vill vi givetvis även komma i kontakt med dem.
Vill du har mer information är du givetvis vällkommen att kontakta någon av oss i gruppen:

Vi hoppas du vill vara med och bidra med dina synpunkter och erfarenheter!
Anmäl dig till SPF Åkerbärets kontor eller till någon av oss i gruppen.

Kontaktuppgifter finns nedan.

SPF Åkerbärets kontor
Mejladress: spf.akerbaret@gmail.com
Telefon: 0920-22 65 65
Adress: Södra Kungsgatan 12, 972 35 Luleå

Barbro Lundgren
Mejladress: barbro-lundgren@hotmail.com
Telefon: 073-801 16 30

Annika Sandberg
Mejladress: annika.sandberg@comacon.se
Telefon: 070-340 00 88

Marita Torstensson
Mejladress: m.torstensson49@gmail.com
Telefon: 070-679 69 23

Torgny Johansson
Mejladress: torgny.h.joh@telia.com
Telefon: 070-578 19 59

Vi ser fram mot att få kontakt med er och få ta del av era synpunkter och erfarenheter!

Publicerades: 16 januari 2017 Uppdaterades: 03 februari 2020