Årsmöte 28 april kl 13.00

Varmt välkommen till de sammanslagna årsmötena för åren 2021 och 2022.

Anledning till att årsmötena slås ihop är att vi inte kunde ha något årsmöte 2021 på grund av de restriktioner som gällde med anledning av pandemin. 

Årsmötesförhandlingar enligt föreningsstadgarna §4 mom.6. Handlingar till årsmötet finns nedan

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Vi bjuder på fika!