Engelska konversation

Ny cirkel engelsk konversation

Engelska - konversation

Kursen är gratis för medlem i SPF Åkerbäret

Bygg på dina kunskaper i engelska under samtal utifrån olika teman.

Tid: Onsdagar 10.00-12.15 med start den 23 februari

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå, Rådstugatan 6C

Max 8 personer!

Anmäl dig senast måndag  den 20 december

Anmälan till SPF Åkerbärets studieombud: barbro-lundgren@hotmail.com
eller till Studieförbundet Vuxenskolan: per.nilsson@sv.se
Cirkelledare: Lena Rantakyrö

Läs mer här