Årsmöte 2021-2022 slås samman

Obs! Vi kommer att slå samman årsmötena 2021 och 2022 p g a de restriktioner som gäller nu.

Det innebär att det inte blir något årsmöte under hösten utan nästa årsmöte blir i februari 2022.

Du inbjudes härmed till årsmöte torsdagen den
24 februari 2022 kl 13.00 i IOGT-NTO-lokalen

Årsmötesförhandlingar enligt föreningsstadgarna
§4 mom.6.

Vi bjuder på fika!