Förändringar pga Corona-viruset

I enlighet med Förbundets rekomendation så ställer vi in (alt senarelägger) alla planerade aktiviteter tills vidare.
Allt planerat under 2020 f o m oktober är inställt.

 
Verksamhetsplanens nuvarande utseende Läs här!


Läs även nedanstående länk!

Läs här!