Julfest 2021-12-02

OBS! Den som identifierar sig på bild och inte vill att bilden skall finnas med på hemsidan, kontakta Webb-ansvarig ingnil@gmail.com för att få bilden borttagen.