Verksamhetsplan 2022 Pärlan Älvsbyn

Verksamhetsplan 2022 Pärlan Älvsbyn
Januari
Mån 10 Jan kl:10.00 Styrelsemöte Kyrkmalmen
Ons 19 Jan kl:13.00 Berättarträff Forum Älvsby kommun info ang äldrevård (Inställt)
Fred 28 Jan kl:12.00 Seniorlunch (Plats ej bestämt) Inställt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Februari
Onsd 9 Feb Berättarträff  Älvsby kommun info ang äldrevård
Onsd 23 Feb Årsmöte för 2021 (kl:12,00 Folkhögskolan )
Fred 25 Feb Seniorlunch (Kl :12.00 Plats ej bestämt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mars
Månd 7 mars kl:13.00 Styrelsemöte kyrkmalmen
Onsd 23 mars kl: 13.00 Medlemsmöte (Tema ej bestämt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
April
Fred 1 april Seniorlunch kl: 12.00 (Plats ej bestämt)
Månd 25 april kl: 13.00 Styrelsemöte kyrkmalmen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maj
Onsd 4 maj Berättarträff/alternativt Friluftsdag (Tema ej bestämt)
V.21 16 maj - 20 maj Folkhälso veckan återkommer med aktiviteter ev. resa
Fred 27 maj Seniorlunch (Plats ej bestämt)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juli
Månd 25 Styrelsemöte kl:10.00 Kyrkmalmen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aug
Onsd 24 Aug Surströmmingsfest (Plats ej bestämt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sept
Månd 5 sept Styrelsemöte Kl:10.00 Kyrkmalmen
Onsd 21 sept Berättarträff kl: 13.00 (Tema ej bestämt)
Fred 30 Sept Seniorlunch (Plats ej bestämt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okt
Onsd 19 okt Berättarträff kl:13.00 (Tema ej bestämt)
Fred 28 okt Seniorlunch (Plats ej bestämt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nov
Månd 7 Nov Styrelsemöte kl:13.00 Kyrkmalmen
Onsd 16 Nov Berättarträff kl:13.00 (Tema ej bestämt)
Fred 25 Nov Seniorlunch (Plats ej bestämt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dec
Fred 9 dec Julfest (Plats ej bestämt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------