Medlemsresa/Seniorlunch 22 april

Spf Pärlan inbjuder till Medlemsmöte/Seniorlunch Fred 22 april i Storforsen.
Kl:11.00 Avresa från Älvsbyn med buss från gamla Ica-Parkeringen kör via skolan
i Vidsel för Vidsels medlemmar ca 11.30.
Föreningen bjuder på bussresan.
Ca kl:12.00 Lunch på Storforsens hotell
Pris 125 kr betalas i receptionen av respektive medlem
Lotteriförsäljning efter lunchen i Storforsen.
Ca kl 13.30 avresa till Vidsels kulturhus för visning av lokaler m.m.
Kaffe & fikabröd 50 kr betalas av respektive medlem.
Lotteridragning.
Gästföreläsare meddelas senare.
Ca kl:15.00 hemresa via skolan i Vidsel senare mot Älvsbyn.
Åter Älvsbyn ca kl:16.00
Bindande anmälan . Anmälan till Martin 070-3338168 senast Tisdag 19 april kl:17.00. Vid anmälan ange buss eller egen bil:
O.B.S. Medtag vinster till lotteriet
Välkomna Pärlans styrelse.