Medlemsmöte 19 Okt

Medlemsmöte 19 Oktober kl: 11.30 Folkögskolan Älvsbyn
Program :
Kl:11.30 Ordf hälsar alla välkomna och info om "Pärlan"
Kl:12.00 Gemensam Lunch
Kl:13.00 Stefan Marklund underhåller
Kl: 13.45 Distriktsordf Kjell Hjell informerar
Kl: 14.30 Lotteridragning
Kl: 15.00 Avslut
Anmälan till Katrine 070-2808926 senast Tisd 11 okt kl: 18.00
Bindande anmälan Pris : 120 kr för lunch/underhållning /information

Glöm ej att ta med vinster till vårat lotteri
Välkomna Styrelsen Pärlan