Berättarträff 2020-02-09

Tema: Inte ensam , Ofrivillig ensamhet

Berättarträff Onsd 9 Feb kl:13.00 Forum
Älvsby kommun informerar om Så fungerar äldreomsorgen Del 3
Göran Stenlund inleder och hälsar alla välkomna
Älvsby kommun informerar om Hälso & Sjukvårdsenheten samt Säbo
Kaffe & fikabröd 50 kr
Varmt välkomna Styrelsen Pärlan