Berättarträff 19-1-2022

Tema : Inte ensam , Ofrivillig ensamhet Inställt

Berättarträff 19-01-2022 kl:13.00 Forum
Så fungerar äldreomsorgen i Älvsby kommun del 2
Göran Stenlund inleder och hälsar alla välkomna
Älvsby kommun informerar om Hemtjänsten & Dagverksamheten samt
Utredningsenheten
Kaffe & fikabröd 50 kr
Välkomna Stryrelsen Pärlan