Genomförda 2021

Referat av K-G Aasa och några bilder

 

LULEÅ. Hur vända den negativa medlemsutvecklingen? Det var  temat för SPF Seniorernas föreningsordförandekonferens i Luleå.      
-Nu krävs det hårt arbete, konstaterade Göran Johansson, ordförande.

Norrbottensdistriktet av SPF Seniorerna, med sina 19 föreningar, har sedan början av förra året, haft en ständig negativ medlemsutveckling.
Pandemin är den största orsaken, har distriktet konstaterat. Nu skall utvecklingen vändas.
-Det gör vi med gemsamma krafter i hela landet, förklarade Åsa Österberg, utvecklingsledare på förbundet, som gästade konferensen.
Hon kom med ett batteri av åtgärder som skall genomsyra rekryteringsarbetet.
-Vi skall bland annat satsa på att återrekrytera utträdda medlemmar, men också genomföra rekryteringskampanjer riktade mot nya.
Här måste vi alla hjälpas åt. Det är viktigt för oss att klargöra vad det är vi rekryterar till.

Rikskampanj?
Ett förslag från konferensen var att nästa vår, inför valrörelsen, genomföra en för hela Sverige gemensam kampanj där Seniorerna står i fokus.
Förslaget går vidare till förbundet. Vid konferensen redovisades vidare distriktets utbildningsplaner för höst och vinter, där föreningarna nu skall lista vilka utbildningar de prioriterar.

Nya stadgar
De nya stadgarna, som antagits av kongressen i år, sammanfattades av Mona Wilsson, Piteå. Hon sitter även med i Länspensionärsrådet (LPR) och lämnade en rapport om aktuella frågor där.

Deltagarna hann också med ett grupparbete i ämnet ”Hur gör vi i våra föreningar?” då det gäller rekryteringen.

Vid SPF Seniorerna Norrbottens ordförandekonferens medverkade förbundets utvecklingsledare Åsa Österberg.  
Här avtackas hon av distriktsordförande Göran Johansson.

Åsa Österberg Göran Jahansson.JPGsen

Nedan: Ingemar Johansson distriktstyrelsen

Ingemar Johansson.JPG

Nedan: Annika Sandberg distriktstyrelsen, Ove Lindblom webbredaktör

Annika Sandberg och Ove Lindblom.JPG

Nedan: I främre raden Mona Wilsson, Häggen Piteå, Kenth Nilsson, Mjölkudden, Lena Israelsson, Gällivare, Kjell Henriksson, Gällivare. Stående Inger Karlman konferensledare.

Mona Wilsson mfl.JPG