Månadsmöte med Edward C Johansson

Rock and roll med Edward C Johansson

Ordföranden Mona Brandt hälsade gamla och nya medlemmar välkomna till månadsmöte för februari. Mötet började med kaffe och tilltugg.

Dagens underhållare var Edvard C Johansson, Halmstad som underhöll med sång och musik. Repertoaren bestod av låtar av Elvis Presley, Hank Williams, Jim Reeves, Johnny Cash m fl. Det svängde rejält! Edward berättade om sina resor till Nashville och andra historier om artisterna och deras låtar. Det var ett mycket underhållande och roligt framträdande. Applåferna var många och långa.

Efter underhållningen hölls ordinarie möte. Ordföranden tog bl a upp att det behövs fler deltagare till boule, bingo och promenader.

Mona Brandt och Margareta Eliasson har deltagit på möte med KPR i Ljungby och informerade om att hemtjänst i kommunen fått nya telefoner där de ska registrera allt i en särskild app. T F socialchef informerade också på mötet inom KPR om att hemtjänsten inom kommunen har blivit varslade med 75 tjänster, hemtjänsten inom Ljungby kommun är bland de dyraste i landet. Inom kommunen utbildas just nu 12-15 nya sjuksköterskor. Inom KPR har man träff med vårdcentralerna 1 gång/månad. Fr o m 1 mars kommer vårdcentralen i Lidhult hållas öppen 3 dagar/vecka, må,ti o tors.

På Gautablick i Lidhult ska bli musikcafe 18 april dit alla är välkomna.

Ordföranden informerade om resor som kommer att ske, en dagsresa till Halmstads travbana, en resa till Holland, en dagsresa 13 maj som Odensjö SPF anordnar, en dagsresa 14 maj till bl a Munka Ljungby som Torpa -Hinneryds SPF anordnar, en resa till Höga kusten, resa till Åland, resa till Dalsland.

Webbansvarig Yvonne Johansson informerade om att ev lägga upp en facebook sida för SPF, Lidhult.

Nästa månadsmöte är 27 mars på Welands matsal i Lidhult.

Ordföranden Mona Brandt tackade dagens värdar och avslutade mötet.