2021

Årsmötet hölls torsdagen den 27 augusti kl 15.00 i Vrågården. 

Ordföranden Mona Brandt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleddes med musik av Sixten Hansson och Lennart Jonsson. Det var både trevligt och uppskattat. 

Ordföranden höll sen en parentation över de 6 medlemmar som lämnat oss. 

Arne Falk valdes till mötesordförande och Rosita Samuelsson valdes till mötessekreterare. Mötet hölls enligt dagordningen. Styrelse- och övriga ledamöter valdes enlig valberdningens förslag. Medlemsavgiften hålls oförändrad. 

Efter mötet bjöd föreningen på landgång och dricka samt kaffe och kaka.

Dagordning   Valberedningens förslag