Årsmöte 2021 uppdaterad

Gällande restriktioner har förlängts till den 1 juni. Det medför att vi flyttar vårt årsmöte från den 28 maj till augusti. Datum meddelas senare.

Vi kan fortfarande träffas i mindre grupper utomhus.