Trafikföreläsning 2018

av Bo Rönnebring, NTF

Vi blev 23 deltagare som kom till mötet den 17/1   kl:17.00

I föreläsningen togs det upp om allmän olycksstatistik, rondellkörning, stopptecken, avstånd mm. 
Det fanns utrymme för frågor och diskussion.
Senare bjöds det på fika.