Årsmöte

OBS! Årsmötet kommer att genomföras digitalt

Årsmötet kommer att genomföras digitalt i likhet med föregående år p.g.a. pandemin.
Handlingarna kommer att skickas ut via mejl och post till samtliga medlemmar.
Var vänlig meddela ny eller ändrad e-postadress.
 
Med vänlig hälsning
Mona