Aktivitetsplan 2021

Aktiviteter 2021

Aktivitetsplan 2021

13 okt. kl. 17.00  Höstfest i Hynnenäs. Musikunderhållning med Magnus Franzén. Mat: Planka, dricka, kaffe och kaka.  Lotteri.            Pris 200 kr.  Anmälan senast 7 okt. till: Mona 070-9384795 eller      Anita 070-2838579.

17 nov. kl. 14.00. Trivselmöte i Sockenstugan i Lönashult.              

En föreläsning om inkontinensprodukter med Lisbeth Åkerberg.            

Fika.     Pris 50 kr.

8 dec. Julfest i Hynnenäs bygdegård. Inbjudan kommer senare.

12 febr. 2022 Årsmöte

 

Övriga föreningsaktiviteter.

Bingo i sockenstugan i Lönashult. Måndagar ojämna veckor kl.14.00 .

Boule: Vår och sommar: tisd. Kl. 9.30 och torsd. Kl. 15.00, boulestugan i Torne. Höst o. vinter, torsd. Kl. 9.30, Växjö boulehall. Börjar 14 okt.

Vandringsgrupp: Cirka 1 gång/månad jämna veckor.

Promenad: Onsdagar kl. 10.00. Samling till höger om kyrkan i Lönashult.