Nya stadgar från 1/1 2022

Nya stadgar för hela förbundet gällande från 1/1 2022 antogs vid kongressen i augusti förra året.