Julfest i Björkeborg 11/12 2021

Läs om julfesten under Medlemsmöten/Medlemsmöten 2021.