Teatergrupp 2016

Fem medlemmar i vår förening har under året repeterat in folklustspelet Fästmö till låns skrivet av Astrid Lindgren. De har fått stöd av en representant från Linneryds teaterförening. Gruppen har lagt ned mycket energi och tid, men samtidigt haft väldigt rolígt. Föreställningen presenterades vid medlemsmötet 19 oktober i Björkeborg. Det blev ett mycket uppskattat och roligt inslag i mötet. Tack för er insats!

I rollerna:
Julius Jullén - Lena Strand Petersson
Julia - Inga-Lill Zetterlöv
Karin Vinge - Ingrid Carlsson
Tant Eufemia - Gun-Britt Carlsson
Harald Engberg - Gun Björklund

Stöd/regi - Birgitta Pettersson, Linneryds teaterförening

Länk till bildspel från föreställningen