Vandringar 2021

Höstens vandringar är nu inplanerade torsdag 23/9, 21/10 och 18/11 med samling vid Björkeborg, kl 14, för samåkning. Var och en tar med eget fika.

Vandring på Jäts naturstig utmed Agga å, 23/9 2021.
Åtta medlemmar trotsade det höstliga vädret med lätt regn, kraftiga regnskurar och även lite solsken.

Länk till bilder

Nästa vandring äger rum 21/10 i Skirs naturreservat, Teleborg, ca 4,5 km. Samling vid Björkeborg för samåkning. Var och en tar med eget fika.