Folkhälsoveckan 16 - 20 maj 2022

Förbundet inbjuder hela landet till en Folkhälsovecka! Målsättningen är att inspirera till aktivitet och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande. Alla seniorer välkomna inte bara medlemmar!!