20181122 Auktion och kommun- och regioninformation