20180719 Berits loge

Sedvanlig grillfest på Berits loge med underhållning av Kennerth Karlsson.