20180306 Studiecirkel om Astrid Lindgrens liv och författarskap.

Tjugofyra medlemmar har vid sex tillfällen under hösten och våren träffats på Biblioteket i Moheda och läst om Astrid Lindgrens liv och författarskap. Studiecirkeln avslutas med en resa till Astrids föräldrahem Näs i Vimmerby den 24 maj 2018.