2018 Höstprogram

Uppdaterades: 06 oktober 2018

2018 Höstprogram.För mer information se under fliken aktiviteter.

Juli                                                                                                                     Måndag 2        Boulen fortsätter på Dänningevallen t.o.m.den 17/9.

Tisdag 10        Föreningen inbjuder boende på
kl.14,00           Kinnevaldsgården till Ryttartorpet, Araby på
 samt               kaffe och våffla. Övriga som önskar delta 30:-
Måndag 16      Anmälan till Monika 073-3443733.
kl.14,00

Augusti                                                                                                                Onsdag 15     Hemlig resa. Bindande anmälan senast 1/8 till

                      Ove 070-58 50 748 el.Tomas 070-39 72 159.
September
Söndag 2       Höstfest i Tävelsås bygdegård. Underhållning
kl.16,00          av Viking Olsson och Mats Lindström. Enklare
                       förtäring. Inträde 120:-.

Onsdag 12     Kulturdag, Konserthuset i Växjö. Se distriktets hemsida

Onsdag 19     Bowling i Bowlinghallen Oléo, fortsätter   3/10,17/10, 31/10,                                          14/11 och 28/11.
kl,13,30           Anmälan till Vivi Andersson 0470-680 87 el.
                        070-86 80 876 senast söndagen innan.
Måndag 24     Gymnastiken i Kalvsviks bygdegård. Uppehåll under hösten. 
kl.17,00                           

Onsdag 26       Bingo i Videsborg, Vederslöv. Kaffekorg                                            kl.14,00

Oktober                                                                                                              Onsdag10          Bildvisning i Videsborg. Kerstin Paulsson berättar och

 kl. 14,00            visar bilder från Guatemala. Kaffe och fralla. Inträde 100,00 

Torsdag 18         Inbjudan till träff med blivande pensionärer..

Onsdag 24        Bingo i Videsborg. Kaffekorg.                                                  kl.14,00

Tisdag 30           Kursdag i Videsborg med Ann-Louise Fransson: Hur man gör        kl.14,00-20,00    mjölksyrade grönsaker. Bindande anmälan senast 23/10 till                                        Eivor 070-25 99 209 eller Elisabeth 070-42 70 545

November 
Fredag 09        Brasafton i Villa Gransholm. Underhållning av Glories.

 kl.18,00           Laxsmörgås kaffe och ostkaka. Kostnad 200:-                                                              Bindande anmälan till Monika 073-3443733. senast 31/10.

Onsdag 14      Studiebesök Rottne industrier skogsmaskiner.
 kl.10,00          Anmälan till Tomas senast 10/11 070-39 72 159 

December
Onsdag 5         Bingo i Videsborg. Kaffekorg.
kl.14.00

Söndag 16       Julbord med Luciatåg. Kostnad 250:-
kl.13.00

Publicerades: 21 juni 2018 Uppdaterades: 06 oktober 2018