Versamhetsberättelse för 2015

2015 års verksamhet och årsredogörelse för Mellersta Kinnevalds SPF, avd. 437. Styrelsen har haft sex protokollförda möte, samt sju medlemsträffar med olika program enligt följande: Årsmötet med sedvanliga förhandlingar och underhållning av ”Pärlbandet från Rottne. Vårauktionen med trubaduren Tommy Persson som stod för underhållningen. Sillamiddagen, då det dansades till Kjell-Reines musik. Augustifesten, då Bob Calverts Duo spelade både till allsång och dans. Middag, med dans till Cedrix i Tävelsås. Brasafton på Osaby då trubaduren underhöll med allt från Dan Andersson till Elvis Presley. Luciafest med julbord i Kalvsviks bygdegård. Gymnastiken. Cirka 15 medlemmar har träffats 23 gånger. Vivi Andersson stod för ledarskapet på hösten, vilket hon överlämnade efter 10 år, till Ulla Sagebrant. Bowlingen. 15 medlemmar har deltagit, bowlingmästare för 2015 blev Lars Johansson. På andraplats blev Reimund Fuch och tredje plats blev Vivi Andersson. Gökottan. Ett 20-tal morgonpigga seniorer träffades vid båthamnen i Kalvsvik, lyssnade på göken, njöt av det vackra vädret, kaffe och korvgrillning. Sveriges Nationaldag. Firades vid jaktstugan i Tävelsås med tipsrunda, musiktävling, korvgrillning, diktläsning och där ett 40-tal medlemmar sjöng nationalsången. Bingo. Har spelats sex gånger under året i Videsborg, Vederslöv. Ett uppskattat inslag med många deltagare. Boulen. På Dänningevallen har det spelats boule på fina nyanlagda banor. Tack Lars Johansson, Villy Sternerfors, Jörgen Carlsson och Thure Lundqvist för ert arbete. 24 medlemmar har deltagit. Damsegrare blev Gunborg Wigstarnd och bäste herre blev Jörgen Carlsson. Vandring. Hos Lilian och Lennart Karlsson, Kalvsvik, gjordes en uppskattad blomstervandring under ledning av Len-Mari Ek. Metningstävling. Vid Vederslövssjön, som inte blev helt lätt med blåst och regn segrade Jörgen Carlsson, på andra plats kom Henry Eriksson och Mona Svensson. 2 10-kampen. Avgjordes för nionde året i Gunborg och Gösta Wigstrands trädgård. Trots regn kämpade ett 40-tal deltagare varefter det blev kaffe med olika sorters kringlor. Studiebesök. Har gjorts på fyra olika besöksplatser. På Vica Cold i Vislanda som tillverkar kyldiskar. Akutavdelningen på Centrallasarettet i Växjö. Teleborgs slott där vi träffade slottsfrun och därefter kunde besöka tornet för att njuta av utsikten över Växjö. Sankt Sigfrids sjukhusmuseum fick man ta del av ålderdomliga behandlingsmetoder. Alla besöken var mycket intressanta. Studiecirklar. Det har hållits berättarträffar fem gånger med olika tema, allt ifrån spökerier till musikcafé och poesi. Distriktets frågetävling – hjärnkoll. Där mellersta Kinnevalds SPF blev länsmästare och kvalificerade sig för riksfinalen men där de blev utslagna. Resor. Hemliga resan med Idealresor gick i år mot Falköping och Konstgården Redberga, där Harald Wibergs berömda konst visades. Lunch serverades på kurorten Mösseberg. Besök gjordes på backstugebebyggelsen Åsle Tå. Falbygdens Osteria besöktes med en hel del inköp. Kvällskaffet dracks på glashuset i Limmared. Teaterresa till Lenhovda. Den småländska teatern ”Länsmans Bravader” med regi av Stefan Leske besöktes under sommaren av ett antal medlemmar. Vi i styrelsen tackar alla som hjälpt till i föreningen och som än en gång gjort ett bra verksamhetsår. Mellersta Kinnevalds SPF-styrelse 14 februari 2016. Britt-Marie Thunell Inger Gustavsson Bengt Malmgren Ordf. Sekr.. v.ordf. Göran Mårdh Lars Johansson Lilian Karlsson Kassör Ledamot Ledamot Monica Fransson Ledamot