Versamhetsberättelsen 2017

2017 Versamhetsberättelsen

Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald                                                  avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 2017-01-01 till 2017-12-31. Medlemmar: 191 st.

Styrelsen har, förutom årsmötet, haft elva protokollförda möten, samt ett antal medlemsträffar.
Årsmöte i Tävelsås bygdegård
med sedvanliga förhandlingar. 77 deltagare, smörgåsbakelse och underhöll gjorde Paul Käll.
Bildvisning
från en resa i Sydafrika med Jenny Åberg och Tobias Ivarsson. 45 deltagare.
Våffeldag
Mona G underhöll med "Ord och sånger från livet". 54 deltagare
Musikeftermiddag
med önskelåtar. 13 deltagare.
Vandring
I Bjurkärrs naturreservat. 20 deltagare.
Gökotta
vid båthamnen i Kalvshaga med korvgrillning och medhavd kaffekorg. 26 deltagare.
Nationaldagsfirande
vid Jaktstugan i Tävelsås. Sång och musik, korvgrillning och tipsrunda. 51 deltagare.
Midsommarfest
I Kalvsviks bygdegård. 74 deltagare.
Höstfest
i Tävelsås bygdegård. Underhållning av Erling Lundberg. 71 deltagare.
Bildvisning
i Tävelsås bygdegård. "Kjeåsen där ingen borde bo" med Sven-Olof Hallberg. 69 deltagare.
Brasafton
I Villa Gransholm. Laxsmörgås och kaffe med ostkaka serverades. Underhöll gjorde paret Johan och Gunilla Sigvardsson och dessutom vi själva i form av allsång. 61 deltagare.
"Hemlig resa"
Bussresa gick till Skåne med flera stopp på vägen. Förmiddagskaffe på Denningarums gård där vi också kunde se exotiska djur och visningsträdgård, promenad i Fulltofta naturcentrum, 1600-talsparken med Karl XI:s Stenar och därtill loppis- och hantverksrunda i Kulturhuset i Östra Sallerup, lunch hos Ingelsta kalkon, Minas chokladstudio och avslutningsvis eftermiddagskaffe och inköpstur på Flädergården och Pelargonhuset. I bussen hade vi tävling i flaggkunskap. Reseledare Kjell Johansson i samarbete med Idealresor. 39 deltagare.
Julbord
I Kalvsviks bygdegård med Luciatåg. 78 deltagare.
Kaffe med våfflor i Ryttartorpet
har föreningen bjudit boende på Kinnevaldsgården på vid två tillfällen.
Fyra studiebesök
1. Sveriges Radio P4 Kronoberg. 16 deltagare.
2. Tillagningsköket på Älgvägen. 9 deltagare.
3. Rydaholms bilmuseum. 18 deltagare.
4. Växjö kommuns visningslägenhet. Två tillfällen med sammanlagt 20 deltagare
Danser
har ordnats vid 4 tillfällen i Tävelsås bygdegård med totalt 354 pensionärsföreningsanslutna deltagare.
Bingo
I Videsborg. 6ggr. Ansvariga Gunborg och Gösta Wigstrand och Mona Svensson. Ca 40 deltagare per tillfälle.
Boule
på Dänningevallen. C:a 20 ggr. Ansvariga Jörgen Karlsson, Lars Johansson och Willy Sternefors. 20-25 deltagare per tillfälle.
Bowling
på Knock´em down. 12ggr. Ansvarig Arne Svensson Under året har 17 medlemmar deltagi.
Gymnastik
i Kalvsviks bygdegård under ledning av Ulla Sagebrant. 23 ggr.10 medlemmar.
Matlagningskurs
för herrar. 5 tillfällen.
Vi i styrelsen tackar alla som hjälpt till i föreningen under 2017.
Styrelsen SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald.

Britt-Marie Thunell
Ordf.
Elisabeth Bergdahl
Sekr.
Bengt Malmgren
Vice. ordf.

Eivor Torstensson
Kassör
Monika Fransson
Ledamot

Lilian Karlsson
Ledamot
Tomas Lindqvist
Ledamot