Versamhets berättelse 2020


Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2020.
Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 2020-01-01 till 2020-12-31.
Medlemmar: 176 personer.
Styrelsen har förutom årsmötet haft fem protokollförda möten samt två medlemsträffar.
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter bildspel från sammankomsterna 2019. 52 personer var närvarande.

En föreläsning om ögats anatomi och synundersökningar. Specsavers föreläste. 21 personer inkl. fyra från styrelsen deltog.
En föreläsning av polisens presstalesman Robert Loeffel med rubriken "Försök inte lura mig" om brott mot äldre. 72 personer inklusive sex från styrelsen kom till denna träff.
En guidad vandring i Vederslöv med 15 deltagare. Därefter inbjöds till fyra ytterligare vandringar på sommaren och hösten.
Bowling vid tre tillfällen. 10-15 deltagare/gång.
Bingo vid två tillfällen med ca 50 deltagare/gång.
Kransbindning med ett 10-tal deltagare.
Efter mitten av mars blev alla inomhusaktiviteter förutom kransbindningen inställda pga coronapandemin.
Boule utomhus i VD/IF:s regi med ca 25 deltagare/gång pågick under maj-september.
Gåfotboll anordnades vid två tillfällen med 10-15 deltagare/gång.

Vi i styrelsen tackar de som hjälpt till i föreningen under 2020.
Styrelsen SPF Mellersta Kinnevald

Bengt Malmgren Ordf Elisabeth Bergdahl Sekr.
Tomas Lindqvist Vise ordf. Rita Palm Kassör

Monika Fransson Ledamot Lilian Karlsson Ledamot Ove Stålfors Ledamot