Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2018 Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 201801-01 till 2018-12-31 Medlemmar: 191 st. Styrelsen har, förutom årsmötet, haft tio protokollförda möten, samt ett antal medlemsträffar. Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Underhållning av Tommy Holmkvist. 68 deltagare. Filmkväll i Videsborg. ”Från brudekrans till modedans” 33 deltagare. Föredrag av Ann-Louise Fransson om ”Att läka med svenska medicinalväxter- från gammal klokskap till nutida vetenskap”. 18 deltagare. Våffeldag i Videsborg med musikquiz. 30 deltagare. Studiebesök på SOS Alarm och lunch på Kungsmadskolan vid två tillfällen. 39 anm. Vandring i Agnäs naturreservat. 35 deltagare. Gökotta vid båthamnen i Kalvshaga. 23 deltagare. Nationaldagen firades vid Jaktstugan i Tävelsås med tipspromenad och korvgrillning. Underhållning av prästen Harald Gustavsson. Ca 50 deltagare. Midsommarträff i Kalvsviks bygdegård. Underhållning av BG & JB . 70 deltagare. Föreningen bjöd Boende på Kinnevaldsgården till Ryttartorpet på kaffe och våffla i juli. Ca 18 deltagare Hemlig resa gick till Öströö fårfarm inkl. lunch, Grimetons radiostation och Kvibille värdshus för eftermiddagskaffe och ostinköp. 35 resenärer. Höstfest i Tävelsås bygdegård med underhållning av Viking Olsson. 55 deltagare. Bildvisning i Videsborg. Kerstin Paulsson berättade om och visade bilder från Guatemala. 25 deltagare. Kursdag med Ann-Louise Fransson om hur man gör mjölksyrade grönsaker. 15 deltagare varav 4 SPF:are. Brasafton i Villa Gransholm och underhållning av Glories. 63 deltagare. Studiebesök på Rottne Industrier Skogsmaskiner. 22 deltagare. Kransbindning med Anna-Stina Karlsson 12 deltagare. Julbord med Luciatåg i Kalvsviks bygdegård. 86 deltagare. Träff för blivande pensionärer vid två tillfällen. En gång på våren och en på hösten. 15+13 deltagare. Gymnastik i Kalvsviks bygdegård 10 ggr under våren och till hösten blev den inställd efter några tllfällen pga för få deltagare. Bowling i bowlinghallen Knock´em down vid 12 tillfällen, 15-18 delt./gång. Boule maj-sept. på Dänningevallen. 20-22 delt./tillfälle. Bingo har anordnats i Videsborg vid 6 tillfällen. Ca 50 spelande per gång. Dans i Tävelsås bygdegård 2 gånger under våren. 59+ 56 deltagare. Det har varit för få deltagare för att det ska löna sig, därför ingen fortsättning tills vidare. Vi i styrelsen tackar alla som hjälpt till i föreningen under 2018. Styrelsen SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald Bengt Malmgren Ordf. Elisabeth Bergdahl Sekr. Tomas Lindqvist Vice ordf. Eivor Torstensson Kassör Monika Fransson Ledamot Lilian Karlsson Ledamot