Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2018
Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 201801-01 till 2018-12-31 Medlemmar: 191 st. Styrelsen har, förutom årsmötet, haft tio protokollförda möten, samt ett antal medlemsträffar.

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Underhållning av Tommy Holmkvist. 68 deltagare.

Filmkväll i Videsborg. ”Från brudekrans till modedans” 33 deltagare.

Föredrag av Ann-Louise Fransson om ”Att läka med svenska medicinalväxter- från gammal klokskap till nutida vetenskap”. 18 deltagare.

Våffeldag i Videsborg med musikquiz. 30 deltagare.

Studiebesök på SOS Alarm och lunch på Kungsmadskolan vid två tillfällen. 39 anm.

Vandring i Agnäs naturreservat. 35 deltagare.

Gökotta vid båthamnen i Kalvshaga. 23 deltagare.

Nationaldagen firades vid Jaktstugan i Tävelsås med tipspromenad och korvgrillning.
Underhållning av prästen Harald Gustavsson. Ca 50 deltagare.

Midsommarträff i Kalvsviks bygdegård. Underhållning av BG & JB . 70 deltagare.

Föreningen bjöd Boende på Kinnevaldsgården till Ryttartorpet på kaffe och våffla i juli. Ca 18 deltagare

Hemlig resa gick till Öströö fårfarm inkl. lunch, Grimetons radiostation och Kvibille värdshus för eftermiddagskaffe och ostinköp. 35 resenärer.

Höstfest i Tävelsås bygdegård med underhållning av Viking Olsson. 55 deltagare.

Bildvisning i Videsborg. Kerstin Paulsson berättade om och visade bilder från Guatemala. 25 deltagare.

Kursdag med Ann-Louise Fransson om hur man gör mjölksyrade grönsaker. 15 deltagare varav 4 SPF:are.

Brasafton i Villa Gransholm och underhållning av Glories. 63 deltagare.

Studiebesök på Rottne Industrier Skogsmaskiner. 22 deltagare.

Kransbindning med Anna-Stina Karlsson 12 deltagare.

Julbord med Luciatåg i Kalvsviks bygdegård. 86 deltagare.

Träff för blivande pensionärer vid två tillfällen. En gång på våren och en på hösten. 15+13 deltagare.

Gymnastik i Kalvsviks bygdegård 10 ggr under våren och till hösten blev den inställd efter några tllfällen pga för få deltagare.

Bowling i bowlinghallen Knock´em down vid 12 tillfällen, 15-18 delt./gång.

Boule maj-sept. på Dänningevallen. 20-22 delt./tillfälle.

Bingo har anordnats i Videsborg vid 6 tillfällen. Ca 50 spelande per gång.

Dans i Tävelsås bygdegård 2 gånger under våren. 59+ 56 deltagare. Det har varit för få deltagare för att det ska löna sig, därför ingen fortsättning tills vidare.

Vi i styrelsen tackar alla som hjälpt till i föreningen under 2018.
Styrelsen SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald


Bengt Malmgren Ordf.


Elisabeth Bergdahl Sekr.

Tomas Lindqvist Vice ordf.


Eivor Torstensson Kassör


Monika Fransson Ledamot


Lilian Karlsson Ledamot