Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2021 

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 2021-01-01 till 2021-12-31.

Föreningen hade 167 medlemmar 2021-12-31.

Styrelsen har förutom årsmötet, som sköts upp till 30/7, haft sju protokollförda möten.
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter fick vi se en trevlig film om en äldre kvinnas försäljning av sin fastighet som Gunborg Wigstrand hittat på Youtube. 41 medlemmar var närvarande.

Då coronapandemin begränsat vår verksamhet under våren inbjöds det endast till utomhusaktiviteter i form av promenader i Bjurkärr och Trollberget med fem respektive tio deltagare och ytterligare två på sommaren i Råshult och Osaby med 14 respektive 24 deltagare.
Dessutom träffades ett 20-tal personer vid Jaktstugan i Tävelsås på Nationaldagen och till Gökottan i maj möttes 22 personer.
Boulen startade 3/5 och höll som vanligt på varje måndag över sommaren och en bit in på hösten. 20-25 deltagare per gång.

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avd. 437 år 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald avger härmed följande redogörelse över föreningens verksamhet under tiden 2021-01-01 till 2021-12-31.

Föreningen hade 167 medlemmar 2021-12-31.

Styrelsen har förutom årsmötet, som sköts upp till 30/7, haft sju protokollförda möten.
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter fick vi se en trevlig film om en äldre kvinnas försäljning av sin fastighet som Gunborg Wigstrand hittat på Youtube. 41 medlemmar var närvarande.

Då coronapandemin begränsat vår verksamhet under våren inbjöds det endast till utomhusaktiviteter i form av promenader i Bjurkärr och Trollberget med fem respektive tio deltagare och ytterligare två på sommaren i Råshult och Osaby med 14 respektive 24 deltagare.
Dessutom träffades ett 20-tal personer vid Jaktstugan i Tävelsås på Nationaldagen och till Gökottan i maj möttes 22 personer.
Boulen startade 3/5 och höll som vanligt på varje måndag över sommaren och en bit in på hösten. 20-25 deltagare per gång.

Till hösten kunde vi fortsätta med:
Bowling i ”Knock´em down” vid sex tillfällen. 10-15 deltagare per gång.
Bingo vid fyra tillfällen, 50 deltagare vid varje tillfälle.

Höstfest anordnades den 10/9 med underhållning av Lars Johansson. 36 deltagare
Kransbindning hjälpte Anna-Lisa Carlsson oss med. 14 deltagare.
Kjell Johansson visade bilder och berättade om en resa till Stockholm som genomfördes i SPF Mellersta Kinnevalds:s regi på 90-talet. 39 deltagare.

Julbuffé och Luciatåg ordnades traditionenligt i Kalvsviks bygdegård. 62 deltagare.

Vi i styrelsen tackar de som hjälpt till i föreningen under 2021.

Styrelsen för SPF Mellersta Kinnevald

Bengt Malmgren Elisabeth Bergdahl Tomas Lindqvist Rita Palm
Ordf. Sekr. Vice ordf. Kassör

Mona Mattsson Lilian Karlsson Ove Stålfors
Ledamot Ledamot Ledamot