Höstfest

Söndag 8-9 kl.13.00 Höstfest i Tävelsås bygdegård. Underhållning av Hans Bild. Enklare förtäring. Inträde 150:- Bind.anmälan till någon i styrelsen senast 1 sep.