Månadsmöte i Videsborg

10 april kl. 14,00 Speleftermiddag . Vi spelar sällskapsspel och umgås. Fika ingår. Kostnad 50:-