Bowling i Knock´em down.

Onsdag 22 jan.kl. 13,30
Bowling i Knock´em down, resterande datum
är 5/2, 19/2, 4/3, 18/3 och 1/4.
Anmälan till Vivi Andersson 073-8490239
senast söndagen innan.