Årsmöte i Tävelsås Bygdegård

Söndag 9 februari kl.14,00

Årsmöte i Tävelsås bygdegård. Bildspel från sammankomsterna 2019.
Föreningen bjuder på enklare förtäring. Anmälan till någon i styrelsen senast 3/2.