Bowling

Bowling i bowlinghallen Oléo börjar 19 sept.

Bowling i Bowlinghallen Oléo, fortsätter 3/10,17/10, 31/10, 14/11 och 28/11.
kl,13,30 Anmälan till Vivi Andersson 0470-680 87 el.
070-86 80 876 senast söndagen innan.