Månadsmötet i januari Inställt

OBS! Månadsmötet i Germundsgården den 20 januari ställs in på grund av pandemiläget