Årsmötet 2022 flyttas

OBS! Årsmötet den 18 februari framflyttas på grund av pandemin.