Social samvaro

Kommunens pensionärer med flera inbjudes Till Hembygdsparken i Strömsnäsbruk