Vandring den 28 april flyttad

Vandringen på torsdag den 28 april är flyttad till torsdagen den 5 maj kl 14.00.
Samling vid fotbollsplanen i Hallaryd. Medtag stol och fika.