Träff nya medlemmar

Träff för nya och gamla medlemmar i Gula huset , 9 nov