Föreläsning av Anders Ödman/ -Referat

Ett 40-tal åhörare från SPF och Rotary i Markaryd fanns på plats i
Germundsgården.