Zoom kurs

En kurs där syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar ges under våren