Studiecirklar, hösten 2021

Vid tillräckligt intresse beräknas cirklarna starta i mitten av sept.
Anmäl till Lennart 070-670 80 34