Höstens friskvårdsaktiviteter startar

Nu börjar vår verksamhet igen efter en lång tid med uppehåll som vi inte själva har kunnat styra.