Gratis studiecirklar

Social samvaro
Gratis studiecirklar under hösten,
för alla kommunens pensionärer