ÅRETS HÄNDELSE

Pengar från Socialstyrelsen till social samvaro för kommunens pensionärer.