Verksamheterna startar, våren 2020

SPF Seniorerna Markaryd


7 jan. kl. 09.30, Gula Huset promenad med eller utan stavar
8 jan kl 09.00 och 10.30 Bowling
9 jan kl. 09.00 bowling
13 jan kl. 09.00 och 10.00 led. & muskelträning.
14 jan kl. 10.15 vattengympa
15-16 jan kl 14.00 vattengympa
Kraftcentralen börjar.